Niestandardowe formy targetowania reklamy na Facebooku

99 

Ostatnie dni przyniosły wręcz wstrząsającą wiadomość. Facebook wyłączył możliwość targetowania reklamy w oparciu o FanPage konkurencji. Jedna z najlepszych form targetowania i doprecyzowania reklamy została odebrana użytkownikom. Ponieważ zostałem wręcz zasypany mailami i pytaniami „Co robić?” i „Jak targetować?”, postanowiłem zrobić szkolenie specjalne poświęcone właśnie niestandardowym formom tworzenia grup odbiorców i targetowania reklamy na Facebooku. Warsztaty obejmą następujące zagadnienia, które omówione zostały po prawej stronie ekranu – zakładka „Spis treści”

Kategoria:

Spis treści:

Zaawansowane tworzenie grup odbiorców w oparciu o bazę mailingową

Tutaj zaprezentuję, w jaki sposób korzystać zarówno z własnej bazy mailingowej, jak i ze scraperingu maili dostępnych w sieci, a następnie, w jaki sposób przypisywać profile na Facebooku do konkretnych maili. Skupimy się na zbieraniu dużej ilości adresów e-mail z sieci (scrapering) oraz następnie ich segmentacji w oparciu o kategorie i zainteresowania użytkowników. Tak przygotowane bazy będziemy importować do systemu reklamowego Facebook i wyświetlać reklamy użytkownikom.

Targetowanie w oparciu o algorytmikę fanpage’a

W tej części pokażę na żywo, w jaki sposób targetować reklamę w oparciu o własne fanpage’e, mimo że ta funkcja została wyłączona dla konkurencji. Zaprezentuję mechanizmy, które pozwolą zastąpić funkcję „targetowania na fanpage konkurencji” innymi metodami, równie skutecznymi. Osobne części poświęcimy na segmentacje grup odbiorców oraz dopasowanie wyświetlania reklamy zależnie od preferencji tychże grup.

Nowe możliwości piksela Facebook

W tej części zaprezentuję, jakie nowe możliwości daje piksel Facebook. Wyłączenie możliwości tworzenia reklamy nakierowanej na fanpage konkurencji zbiegło się w czasie z tym, że pojawiły się nowe możliwości targetowania w oparciu o piksel samego Facebooka.

Wykorzystanie filmu, animacji oraz GIF do poszukiwania grup odbiorców

Nowość na Facebooku. Dzięki odpowiednio tworzonym reklamom wideo możemy w prosty sposób stworzyć własne grupy podobnych odbiorców. Pojawiła się możliwość analizy treści wideo pod kątem Big Data! Możemy poddać analizie „treść” i „zawartość” filmu i wykorzystać tę wiedzę do targetowania! Całkowitą nowością jest możliwość wykorzystania algorytmiki GIF-a.

Reklama w messengerze krok po kroku!

W tej części omówię krok po kroku, w jaki sposób utworzyć reklamę w okienku rozmowy w messengerze. Teoretycznie funkcja nie jest jeszcze w Polsce dostępna – możemy z niej jednak korzystać!

Tworzenie grup odbiorców dla sklepów internetowych

Sklep internetowy to bardzo specyficzny „cel” reklamowy. Im więcej produktów, tym teoretycznie jest trudniej. W tej części szkolenia zaprezentuję, w jaki sposób zautomatyzować wyświetlanie reklamy dla sklepu internetowego opartego na najpopularniejszych platformach sklepowych. Szczególnie duży nacisk położę na automatyzację (w przypadku sklepów opartych o Woocomerce jest ona 100%) oraz dobór czasu i sposobów wyświetlania reklamy zależnie od profilu klienta.