Jak zabezpieczyć majątek osobisty dzięki spółce offshore

950 

Etap I: Możliwości wykorzystania spółki offshore do zabezpieczenia różnego rodzaju majątku w Polsce.

W tej części „posegregujemy” posiadany majątek pod kątem tego jakimi technikami i metodami rozmaite jego elementy składowe można zabezpieczyć. Najogólniej rzecz ujmując, jeśli chodzi o rodzaj zabezpieczonego majątku to mamy tutaj dwojakiego rodzaju dobra (z punktu widzenia ich zabezpieczenia poprzez spółkę offshore):

1. Gotówka i innego typu łatwo spieniężane walory „niematerialne” np. akcje/obligacje/itp. Słowem wszystko co można spieniężyć „online” i elektronicznie przesłać w dowolne miejsce na ziemi.

2. Nieruchomości i ruchomości o znacznej wartości (mam tutaj na myśli ogólnie te dobra, których nie można „wpłacić na konto w raju podatkowym” czy też zabrać ze sobą i łatwo spieniężyć na miejscu np. złoto/srebro/monety kolekcjonerskie).

Kluczowe w pierwszej część szkolenia będzie omówienie tego w jaki sposób „przenieść” własność dóbr w każdej z tych dwóch kategorii na spółkę offshore. Przeniesienie (oczywiście w pełni zgodne z prawem) sprawia, że w praktyce właścicielem tych dóbr jest spółka offshore (w pełni anonimowa), którą w 100% kontrolujemy. Wchodząc bardziej szczegółowo w temat omówimy na konkretnych i przeprocesowanych przykładach następujące zagadnienia:

– jak przenieść gotówkę do spółki offshore

– jak przenieść papiery wartościowe, akcje, rachunki maklerskie, udziały w spółkach itp. na spółkę offshore. 

– jak przenieść własność nieruchomości na spółkę offshore i w 100% je zabezpieczyć przed np. zajęciem komorniczym (tak wiem, aż prosi się, aby napisać mi maila o treści „Dudek, a ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców?”. Spokojnie – wyjaśnimy to na szkoleniu.

– jak przenieść własność ruchomości na spółkę offshore. Przykładowe ruchomości: samochód, biżuteria, złoto, etc.

– jak przenieść własność wszystkich dóbr osobistych na spółkę offshore (od posiadanej elektroniki poczynając a na meblach i wyposażeniu mieszkania kończąc).

 

ETAP II:  Jak zarządzać majątkiem w Polsce poprzez spółkę off-shore. 

Jedna sprawa to przenieść własność nieruchomości na spółkę z Raju Podatkowego. Druga i zupełnie niezależna sprawa to zarządzanie tym majątkiem, który siłą rzeczy znajduje się w Polsce. O ile zarządzanie gotówką wydaje się proste (chociaż niekoniecznie takim jest, bo nie ma nic przyjemnego w tym, że w wyniku głupiego błędu „bankomat zeżre naszą kartę do konta na Kajmanach”) to zarządzanie np. nieruchomościami, udziałami w spółkach czy też np. flotą samochodów – już niekoniecznie takim jest.  W tej części warsztatów omówimy po kolei takie zagadnienia jak:

korzystanie z kont bankowych, kart kredytowych i debetowych wystawionych na spółkę offshore

– jak zarządzać majątkiem poprzez spółkę offshore

– jak ustanowić pełnomocników, akcjonariuszy ukrytych itp.

– jak ogarnąć kwestię ubezpieczenia społecznego, medycznego, emerytury, itp.

– jak korzystać z majątku w bezpieczny i legalny sposób w Polsce

– jak nie zapłacić podatków od „przeniesienia” majątku na podmiot z raju podatkowego.

 

Etap III: Konkretne przykłady z życia: rozwody, ucieczka przed komornikiem i wierzycielami, ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce poprzez spółkę offshore, itp.

Po omówieniu powyższych zagadnień będziemy na przepracowanych przykładach moich klientów omawiać poszczególne sytuacje życiowe. Oczywiście zdaje sobie sprawę, że niektóre opisane sytuacje np. rozwód nie są ani przyjemne, ani nikomu ich nie życzę. Niemniej na potrzeby książki i szkolenia musiałem je uwzględnić bo po prostu się zdarzają. Omówimy takie zagadnienia jak:

– Jak założyć konta bankowe, rachunki maklerskie itp. poza systemem OGNIVO i superOGNIVO, które są niemożliwe do zajęcia ani sprawdzenia przez polskie organa (np. komornika, urząd skarbowy, itp. Przedstawimy cały proces od A do Z. 

– Jak zabezpieczyć majątek (nieruchomości i ruchomości) w kontaktach z kontrahentami na wypadek ewentualnej niewypłacalności/bankructwa

– Jak zabezpieczyć majątek (nieruchomości i ruchomości) przed komornikiem / firmami windykacyjnymi

– Jak zabezpieczyć majątek (nieruchomości i ruchomości) przed działaniami urzędów/państwa: Urząd Skarbowy, Dowolny inny urząd lub instytucja, który może nakładać kary, np. Państwowa Inspekcja Pracy, RODO, itp.

– Jak zabezpieczyć majątek w życiu osobistym: rozwód, separacja, itp.

– Jak nie musieć spłacać długów osobistych/biznesowych – uczynić je nieściągalnymi

– W jaki sposób przetransferować majątek na spółkę offshore z datą wsteczną (to nie jest błąd w druku). Wielu klientów szuka takich rozwiązań zwłaszcza jeśli np. planują rozwód z orzekaniem o winie na ich niekorzyść lub jeśli zostało wszczęte postępowanie komornicze lub upadłościowe. 

I teraz najważniejsze. Szkolenie robimy „po kosztach”. Mówiąc najbardziej wprost: powstaje ono w ramach prac nad moją książką na temat rajów podatkowych. Robiąc szkolenie „po kosztach” mam okazję na niewielkiej grupie uczestników sprawdzić czy mój sposób przekazywania wiedzy i rozwiązywania problemów jest jasny i zrozumiały. Dodatkowo każdy uczestnik tego „szkolenia” otrzyma w formie kodu rabatowego – równowartość ceny szkolenia. Kod będzie można wykorzystać na zakup mojej książki „Ucieczka do Raju”. Jeśli się zdecydujesz na zakup książki (premiera w połowie roku) – szkolenie będziesz miał/a gratis.

Spis treści:

Nagranie warsztatu 2h 30m