Fuel Dumping w praktyce. Część I: Jak czytać taryfy?

15 

Pierwszy warsztat poświęcony w całości podstawą Fuel Dumpingu. na warsztacie krok po kroku omówimy:

  • Jak czytać taryfy i jak je rozumieć
  • Jak pracować z Matrix i systemami rezerwacyjnymi
  • Na jakich zasadach dokładać odcinki dumpingujące (FD)
  • Na żywo zdumpingujemy kilka połączeń i omówimy krok po kroku co się stało i dlaczego tak się stało

Spis treści:

Analiza połączeń lotniczych krok po kroku

W tej części krok po kroku omawiamy jakie połączenia można zdumpingować oraz na jakich zasadach należy szukać odpowiednich, nadających się do dumpingu połączeń.

Zasady czytania taryf krok po kroku

W tej części krok po kroku uczymy się jak czytać taryfy linii lotniczych, aby wiedzieć co do czego można dokładać (i w jaki sposób), tak aby usunąć opłatę paliwową z biletu lotniczego.

Jak dokładać odcinki dumpingujące: przykłady na żywo